SIPY - IP TELEFONIE KDEKOLIV IP TELEFONIE KDEKOLIV
SIPY.cz › Ceník


Ceník

Všechny ceny služby jsou uvedeny v případě hovoru za 1 minutu. SIPY nerozlišuje časová pásma ve špičce a mimo špičku, základem je sekundová (1+1) tarifikace.

Pro určení ceny hovoru můžete využít náš Kalkulátor.

SIPY doma - pevná linka
Paušální poplatek zdarma!
Registrace služby včetně získání pevného telefonního čísla zdarma!
Ceny telefonování
Volání mezi uživateli SIPY zdarma!
Volání na pevnou síť v ČR - bez rozlišení kraje a času 0,99 Kč (1,20 Kč s DPH)
Volání na mobilní telefony v ČR 3,99 Kč (4,83 Kč s DPH)
Volání do zemí EU*, USA a Kanady 1,99 Kč (2,41 Kč s DPH)
Volání do ostatních států od 2,99 Kč (3,62 Kč s DPH)

* Volání na pevné linky Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kanada (včetně mobilních telefonů), Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, USA (včetně mobilních telefonů), Velká Británie

Telefonní čísla
Portace - Analogová linka HTS nebo negeografické číslo zdarma
Portace - Digitální linka ISDN zdarma
Přidělení dalšího národního čísla 100 Kč (121 Kč s DPH)
Převod SIPY čísla mezi SIPY účty 124 Kč (150 Kč s DPH)

Více informací k převodu čísla naleznete v sekci časté dotazy.

Kompletní ceník hovorného služby SIPY naleznete zde.

Katalog a ceník doporučovaných telefonních přístrojů pro SIPY na doma a SIPY v práci.

Ceny jsou platné od 1. 4. 2020.

Kalkulátor

Zadejte požadované číslo v národním (např. 246035499) nebo mezinárodním (00420246035499) formátu bez mezer a stiskněte tlačítko Spočítat.

Pomocí Kalkulátoru zjistíte i to, zda-li je účastník, kterého chcete volat, v síti SIPY. Jestliže nepoužívá službu SIPY, nezapomeňte jej informovat, budete si pak moci volat mezi sebou zcela ZDARMA!

Telefonní číslo
Délka sekund

Všechny ceny služby jsou uvedeny za 1 minutu a bez DPH 21%. Tarifikace je po jednotlivých sekundách a je platná v okamžiku ukončení hovoru.