SIPY - IP TELEFONIE KDEKOLIV IP TELEFONIE KDEKOLIV
SIPY.czDOMAČasté dotazy › Co musím udělat, pokud chci zachovat své číslo?

Co musím udělat, pokud chci zachovat své číslo?

Chcete si zachovat stávající číslo a přesto využívat telefonní službu levněji? Žádný problém!

Co je to PORTACE?

 • Je to proces, kterým je zajištěn přenos čísla od jednoho operátora ke druhému.
 • Díky portaci je možné při zachování původního čísla využívat telekomunikační službu levněji nebo s jinou šířkou poskytovaných služeb.

Co přenesením čísla získám?

 • Absolutní nezávislost na paušálu.
 • Možnost používat své veřejné číslo na cestách kdekoliv v příslušném regionu.
 • Možnost zřízení dalších služeb poskytovaných službou SIPY.

Co mohu přenesením čísla ztratit?

 • V případě, že budete portovat telefonní číslo, na které jsou vázány další služby, dojde k automatickému zrušení i těchto služeb. Například přesměrování hovorů apod.
 • Je-li na telefonním čísle zřízena služba ADSL, je nutné poskytovateli ADSL služby upřesnit, zda má být služba zrušena nebo převedena na tzv. Nahé ADSL.

Jaká čísla mohu portovat?

 • Portovat lze všechna čísla, ke kterým máte nějaké oprávnění. Tedy jak čísla geografická (čísla patřící do určitého regionu), tak čísla negeografická (barevné linky, speciální čísla).

Jaká čísla nemohu portovat?

 • Portovat nelze čísla, která jsou nějakým způsobem sdružena. Nelze tedy portovat jedno číslo z řady linky ISDN. V tomto případě je nutno požádat stávajícího operátora o vyjmutí portovaného čísla z řady a jeho nahrazení jiným (nově přiděleným) číslem a portovat teprve takto upravenou řadu.

Jak mám zrušit původní linku?

 • Původní linku v žádném případě u stávajícího operátora nerušte, linku by nebylo možné portovat. Zrušení linky u stávajícího operátora je součástí procesu portace. Pokud jste již o zrušení stávajícího operátora požádali je nutné tuto žádost zrušit!

Jak postupovat při přenesení čísla, tzv. portaci:

 1. Zašlete nám na e-mail portace@sipy.cz kopii posledního Vyúčtování služeb od vašeho operátora. Nejlepší formou je email, ale vaše požadavky přijímáme faxem i poštou. Vždy v písemné podobě.
 2. Zpět na registrační emailovou adresu obdržíte převyplněný vícestránkový formulář. Ten stačí 4x jednostranně vytisknout, podepsat a v případě právnické osoby také orazítkovat. Nezapomeňte, že formuláře musí podepsat osoba, která má oprávnění jednat se stávajícím operátorem.
 3. Nabijte účet dostatečně vysokým kreditem. Nezapomeňte na určité navýšení kreditu pro možnost volání.
 4. Po obdržení potvrzených formulářů zpět jsou údaje překontrolovány. V případě, že jsou údaje v pořádku a kredit vašeho účtu má dostatečnou výši, jsou formuláře předány dále ke zpracování. Celý proces portace od převzetí formulářů trvá nejméně 15 pracovních dnů. Tato dobu bohužel není možné zkrátit.
 5. Po zpracování vašeho požadavku vám (cca 4 dny před portací) oznámíme přesný datum a čas portace. Upozornění: V okamžiku přenosu čísla mezi operátory může dojít ke krátkodobým výpadkům.
 6. Po přenesení čísla provedeme kontrolu a stržení poplatku za portaci. Následně vás na ukončení portace telefonicky upozorníme.