SIPY - IP TELEFONIE KDEKOLIV IP TELEFONIE KDEKOLIV
SIPY.czV PRÁCIJak SIPY funguje › Call Centrum

Call Centrum

Služba SIPY Professional poskytovaná společností WIA zajišťuje telefonické řešení pro jednu z největších incomingových agentur v České Republice.

Výchozí situace

Telefonní hovory společnosti HOTEL.CZ nebylo možné vyřizovat bez posílení stavu zaměstnanců a spuštění telefonní ústředny, která by jejich práci ulehčila a vytvořila by pilíř budovaného call centra. Souběžně bylo třeba řešit stěhování společnosti a vybrat dodavatelskou společnost s kompetitivními cenami za datové a hlasové služby a zkušenostmi v oboru telekomunikací.

Řešení hlasových služeb pro společnost HOTEL.CZ

Společnost WIA navrhla vlastní řešení postavené na IP telefonii, které bezpečně a spolehlivě nahradilo dosavadní analogovou ústřednu. Pro společnost HOTEL.CZ byla vybrána IP PBX ústředna, která jí, kromě jiných funkcí, umožňuje využití několika front příchozích hovorů a automatické přesměrování hovorů při výpadku konektivity.

Přehled vybraných funkcí instalované IP PBX:

 • definice lokálních a externích přípojek (analogie „pobočkových“ a „státních“ linek)
 • spojování hovorů (lokálních i externích)
 • možnost spojení odchozího hovoru po zadání přístupového kódu
 • přepojování lokálních i externích hovorů, převzetí hovoru
 • nastavení identifikace volajícího pro odchozí hovor
 • přímé směrování veřejného čísla na lokální přípojku
 • směrování veřejného čísla na skupinu lokálních přípojek (staticky i dynamicky definovanou)
 • řazení příchozích hovorů do front (staticky i dynamicky definovaných včetně možnosti autorizace, přehrávání hudby apod.)
 • řízení příchozího hovoru systémem hlasového menu (IVR)
 • parkování hovoru
 • přesměrování hovoru (podmíněné i nepodmíněné)
 • hlasová schránka
 • nahrávaní hovoru
 • konferenční hovor
 • centrální telefonní seznam

Výsledek a další plány

Během náročného stěhování společnosti HOTEL.CZ nedošlo, díky záložnímu řešení společnosti WIA, k ohrožení stávajících obchodních aktivit. Nyní HOTEL.CZ plně využívá svou novou IP PBX ústřednu s funkcemi pro podporu call centra.